zioła z kurpi zioła poprawiające przemianę materii zioła z pokrzywy zioła lecznicze zioła lecznicze z kurpi nasiona ziół

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

Operatorem serwisu internetowego działającego pod domeną www.ziolazkurpi.com  jest Zioła z Kurpi z siedzibą Olszewka 45, 06-323 Jednorożec., wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Przasnysz pod nr 3396 o nr NIP 758-205-79-86  nr REGON: 141900131 (www.ziolazkurpi.com  ).  Ziolazkurpi.com  obsługuje, lub w jej imieniu jest obsługiwanych wiele witryn internetowych, spośród których wybrane umożliwiają rejestrację użytkowników lub przekazanie informacji osobistych. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez ziolazkurpi.com  oraz możliwości kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości w tym zakresie.
 
1. Postanowienia ogólne.
 

Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219 j. t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, konkretnej, jednoznacznej i świadomej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej powyższe żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Klient może powyższe uprawnienia w stosunku do Administratora kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@ziolazkurpi.com

Administrator udzieli odpowiedzi na żądania Klienta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca.

Administrator informuje, że dane osobowe powierza, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, przede wszystkim firmie świadczącej profesjonalne usługi hostingowe.


2. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych.
1.1 dane osobowe
Zbieramy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez ziolazkurpi.com usług. Rozróżniamy dwie kategorie zbieranych danych, dane podstawowe oraz dane rozszerzone. W zakresie danych podstawowych zbieramy i przetwarzamy jedynie następujące dane użytkownika:
1.2. imię i nazwisko ew. nazwa,
1.3. adres e-mail,
1.4. dane te nie podlegają żadnej weryfikacji.

dane rozszerzone (oprócz ww. danych):

1.5. adresu zamieszkania, dane statystyczne,
1.6. w przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub innych jednostek organizacyjnych - dodatkowo nazwę firmy, jej adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

Podanie powyższych danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.

3. informacje o komputerze (dane eksploatacyjne) dla celów statystycznych
Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym. Nie dotyczy to zbieranych danych podstawowych.
Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerach ziolazkurpi.com i są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy odpowiednio przeszkoleni przez właściciela serwisu i posiadający upoważnienie udzielone przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 
4. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom.
Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika. Każdy użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez serwis wiadomości wysłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
5. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych
W naszym serwisie dostępna jest po zalogowaniu strona Moje Konto, za pomocą której użytkownik może zobaczyć swoje aktualnie wpisane w naszym systemie swoje dane, w tym osobowe. Dane mogą być usunięte z bazy, z zachowaniem jednak tych, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa do wykonania umowy lub w celach księgowych albo bezpieczeństwa. W celu usunięcia danych wystarczy wysłać e-mail na adres ziolazkurpi.com  Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych. Pozostawienie tych danych ma na celu ochronę serwisu w przypadku ewentualnych roszczeń (dla celów dowodowych).
 
6. Do czego używane są zebrane informacje?
Serwis wykorzystuje zebrane informacje do prowadzenia swoich witryn oraz oferowania za ich pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, do obsługi próśb o pomoc techniczną, do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług ziolazkurpi.com, produktów i usług od wybranych partnerów, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo.
 
7. Pliki cookie
W niektórych witrynach internetowych ziolazkurpi.com można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne. Bez włączonych plików cookie niemożliwe stanie się zamawianie produktów.  Pliki cookie mogę być również instalowane przez systemy analityczne, reklamodawców oraz firmy badawcze współpracujące z ziolazkurpi.com

Ziolazkurpi.com  zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Użytkowników serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronach Serwisu https://ziolazkurpi.com/pl/content/3-terms-and-conditions-of-use


PayPal